5/5
price:0.00 €
 Čas
 Sociálne počítadlá
 Facebook
 Želania
Lis má široké uplatnenie. Je ho možné použiť k nitovaniu drútov, sedlárskych nitov a ďalších komponentov určených k nitovaniu.
K lisu je potrebné zakúpiť vhodné pistony.
Jednotlivé lisy môžu mať drobnú farebnú odlišnosť, ktorá však nemá na funkčnosť žiadny vplyv.

Lis je v 2. akosti pre mierne hrdzavé miesta na jeho povrchu.
Priemer otvoru: 18 mm
Hĺbka: 22 mm
(we reserve the right to change the description and specifications without prior notice)