5/5
price:12.50 €
 Čas
 Sociálne počítadlá
 Facebook
 Želania
Vnútorný priemer :Ø 14/14 mm
Dĺžka : 56,7mm
(we reserve the right to change the description and specifications without prior notice)