Košík:2 ks
  cena:2.80 €
   Facebook
   čas

  Odstúpenie od zmluvy

  Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

  Kupujúci - spotrebiteľ

  Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

  Adresa bydliska:........................................................................................................................................

  Telefón:           .........................................................................................................................................

  E-mail:             .........................................................................................................................................

  Odstupuje od zmluvy uzavretej s

  Predávajúci: Ondrej Černák , Malá Maňa 119, 94145 IČO: 53019989

  Číslo pokladničného dokladu: ..................................................................................................................

  Číslo objednávky: ................................................................................................................................

  Dátum predaja:....................................................................................................................................

  Označenie vráteného tovaru:

  ......................................................................................... ......................................................................

  Dôvod vrátenia tovaru:

         Tovar je poškodený       Tovar mi nevyhovuje          Tovar nezodpovedá popisu  

  iný dôvod:

  Kúpna cena má byť vrátená:

  bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN ......................................................................

  v hotovosti na adrese prevádzky predávajúceho ......................................................................................

  ....................................................................

  Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa